Treatment.sk

 ENERGY
ÚvodENERGY

ZÁKLADY SPOLOČNOSTI ENERGY BOLI POLOŽENÉ PRED VIAC NEŽ DVADSIATIMI ROKMI PROSTREDNÍCTVOM MYŠLIENKY INOVATÍVNEJ CELOSTNEJ STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÝ ORGANIZMUS A KOMPLEXNÉHO PRÍSTUPU K ZÁKAZNÍKOM.


Ako pôvodná česká spoločnosť sme dokázali nielen efektívne prepojiť vlastný vývoj a výrobu, ale aj nájsť jedinečný spôsob, akým sa naše prípravky dostávajú do rúk našich zákazníkov.

 

Inovatívne nutraceutiká, terapeutická kozmetika a kozmetika zameraná na unikátnu starostlivosť o pleť, veterinárne produkty - všetky naše prípravky sú v maximálnej miere prírodné, šetrné a mimoriadne účinné. Pri ich vývoji máme na zreteli širokú myšlienkovú platformu a synergické prepojenie medzi odbornou verejnosťou, lekárskymi kruhmi a terapeutmi.

 

Rešpektujeme najnovšie poznatky vedy a zároveň čerpáme zo znalostí a skúseností tradičných, medicínsko-filozofických učení.

 

Naše prípravky a komplexnú, citlivo nastavenú starostlivosť o zákazníka chápeme ako neoddeliteľný celok. Kvalitná a hĺbková diagnostika, prednášky, kurzy, vlastný magazín a odborné vzdelávanie sú len časťou širokej ponuky, ktorú pravidelne poskytujeme a rozširujeme pre všetkých našich klientov.

 

Cítime a pevne veríme, že ľudský kontakt je aj v dnešnej dobe nenahraditeľný. Preto neustále rozširujeme nielen zoznam autorizovaných miest, kde je možné získať naše prípravky a starostlivosť, ale aj krajiny, v ktorých naše služby poskytujeme. A pretože energia nepozná hranice, aj my vytvárame priestor, v ktorom sa dá pohybovať bez akéhokoľvek obmedzenia.

Probiotiká

2 produkty

Zelené potraviny

6 produktov